Przed intensywnymi opadami i burzami na naszym terenie przestrzega Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że bardzo intensywne deszcze potrwają do jutrzejszego popołudnia. Mogą pojawić się również burze. Dużo poważniej brzmi prognoza ICM, która wskazuje, że będzie mocno padać do jutrzejszej nocy, a i w piątek zupełnie bezdeszczowo nie będzie.

W związku z prognozowanymi opadami WCZK ostrzega przed możliwym wzrostem poziomu wody w rzekach i przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszym bezpośrednich dopływach Wisły na terenie naszego województwa.

Spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (szczególnie w południowej części województwa).

Zalecamy wyjątkową ostrożność oraz zabezpieczenie ruchomości i nieruchomości przed deszczem.