Wójtowie i Burmistrzowie z Biskupic, Gdowa, Kłaja, Niepołomic i Wieliczki złożyli dziś w Narodowym Funduszu Zdrowia oficjalne pismo oraz 9184 podpisy mieszkańców wyrażające sprzeciw wobec likwidacji całodobowej opieki medycznej na terenie tych miejscowości.

O znaczeniu dostępu mieszkańców gmin: Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice i Wieliczka do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie trzeba nikogo przekonywać.

Pomocy w nagłych przypadkach potrzebują dziesiątki osób dziennie. Wobec planowanych zmian w systemie świadczenia tego rodzaju opieki oraz braku szpitala na terenie Powiatu Wielickiego, nasi mieszkańcy, a my razem z nimi, obawiamy się, że po pomoc będzie trzeba udawać się do szpitali w Krakowie, Bochni lub w Myślenicach. To wiąże się z dłuższym dojazdem, a prawdopodobnie również z koniecznością marnowania tak cennego w takich przypadkach czasu na stanie w kolejce.

Wierzymy, że wspólnym celem wszystkich organów Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które to Państwo tworzą. Dlatego podkreślamy konieczność istnienia świadczeniodawcy udzielającego opieki zdrowotnej w tym zakresie na terenie każdej gminy.

Popieramy rozwiązanie polegające na przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert oraz wyłonienie świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze naszych gmin.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przyłączenie się do akcji. Wierzymy, że przyniesie ona oczekiwane skutki, a nasi mieszkańcy będą mieć zapewniony najwyższy standard opieki zdrowotnej.