Dobiegły końca prace zabezpieczające skarpę w Ochmanowie przy rzece Bogusława przed osuwaniem się ziemi przy domach mieszkalnych. Przebudowano tam też sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

Osuwisko, powstałe po powodzi w 2010 roku, wymagało przeprojektowania i przełożenia istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w inne miejsce.

Zabezpieczenie osuwiska polegało na zastosowaniu brzegosłonu płaskiego na powierzchni 1770 m kw. Skarpę wyrównano przez nawiezienie ziemi i wyprofilowano tak, by uzyskać odpowiednie nachylenie. Powierzchnię brzegosłonu pokryto wikliną. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 46 metrów oraz sieć kanalizacyjną o długości 83 metrów wraz z przyłączami.

Wykonawcą tego projektu była – wyłoniona w ramach przetargu – firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Ościeżnica.

Po 5 latach starań udało się uzyskać na tę inwestycję dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej koszt to 615 tysięcy złotych. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel 400 tysięcy złotych.

Prace trwały od września tego roku i udało się je zakończyć przed planowanym terminem. 24 listopada zatwierdzono odbiór robót.