Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach została nominowana do nagrody w Konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017”.

Na Fundację można głosować za pośrednictwem strony www.lider-plebiscyt.pl – codziennie można oddać 1 głos z jednego numeru IP. Głosowanie trwa do 26 listopada 2017.

29 listopada 2017 r. podczas uroczystej Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej”, wdrażanego w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa, która ma na celu promować i nagradzać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, z sukcesem łączące działalność biznesową z realizacją założonych celów społecznych. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe i kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółki not for profit.