Cmentarz wojenny nr 325 na Sitowcu, założony w 1914 r., wg projektu Franka Starka, wpisany do rejestru zabytków 18.03.1999 r. (nr rej. zab. A -736) został uszkodzony podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych we wrześniu 2015 r.
Z uwagi na jego zabytkowy charakter, remont przeprowadzono zgodnie z pozwoleniem nr 313/16 od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 21 marca 2016 r.
Wsparcie finansowe w wysokości 50.000 zł pozyskane przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach z Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Wojewody Małopolskiego w 2016 r. pozwoliły na podjęcie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją konserwatorską przeprowadzono następujące prace remontowe na cmentarzu 325 Sitowiec:
– został przywrócony układ betonowych obramowań mogił w poziomie gruntu w oparciu o materiały źródłowe zachowane w Archiwum Państwowym w Krakowie (dokumentacja historyczno-odtworzeniowa opracowana przez Jerzego J.P. Drogomira);
– wykonano nowe ogrodzenie tj. 14 słupów betonowych połączonych metalowymi rurami, wzorowane na pierwotnym projekcie autora obiektu Franza Starka;
– wejście zastąpiono kutym łańcuchem;
– przeprowadzona została pełna konserwacja zachowanych elementów zabytkowych tj. ściana pomnikowa wykonana w narzucie, 7 szt. krzyży metalowych kutych, 3 szt. cokołów betonowych krzyży kutych;
– wykonano rekonstrukcję 3 szt. odlewanych krzyży żeliwnych, 2 szt. krzyży metalowych kutych, 6 szt. cokołów betonowych krzyży kutych oraz 3 szt. cokołów betonowych krzyży żeliwnych;
– zamontowano 12 szt. emaliowanych tablic nagrobnych