Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dotyczącym ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego po nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Niepołomice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – w roku szkolnym 2017/2018”.

Z treścią zarządzenia można się zapoznać tutaj.

Author: Joanna Musial