28 stycznia pożegnaliśmy Małgorzatę Widłę, która przeszła na emeryturę po 26 latach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Pani Małgorzata rozpoczęła pracę w niepołomickim magistracie w 1993 roku na stanowisku podinspektora od spraw transportu. Pracowała m.in. w Referacie Inwestycji Komunalnych i obecnie w Referacie Utrzymania Inwestycji.

Podczas kameralnego spotkania z najbliższymi współpracownikami Burmistrz Roman Ptak podziękował Pani Małgorzacie za długoletnią współpracę i zaangażowanie. Życzył też dużo zdrowia, dalszej pomyślności i dobrego wypoczynku na zasłużonej emeryturze.