20 lipca oficjalnie pożegnaliśmy Tadeusza Białka – długoletniego pracownika urzędu, który przeszedł na emeryturę.

Tadeusz Białek pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach jako geodeta gminny od 1981 roku, a więc przez 36 lat. W tym czasie urzędem zarządzało dwóch naczelników i dwóch burmistrzów.

Pracę rozpoczął w Gminnej Służbie Rolnej. Potem objął stanowisko w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami. Od 1992 roku pracował w Referacie Geodezji, a od 2001 w Dziale Inwestycji i Rozwoju. Ostatnie lata przed emeryturą spędził w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.

W pożegnalnym spotkaniu uczestniczyli burmistrz Roman Ptak, który podziękował za długoletnią i owocną współpracę, a także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Życzymy dużo zdrowia, dalszej pomyślności i dobrego wypoczynku na zasłużonej emeryturze. Jak sam Pan Tadeusz zapewnia, teraz będzie mógł więcej czasu spędzić ze swoimi wnukami.

Author: Joanna Musial