„Zawodowe plany Mamy” to cykl warsztatów i wykładów dla Mam, które po macierzyńskiej przerwie pragną wrócić na rynek pracy, ale nie wiedzą jak to zrobić.

Projekt, realizowany ze środków FIO Małopolska Lokalnie, ma na celu wsparcie kobiet w rozpoznaniu własnych kompetencji, poprawie samooceny, przygotowaniu skutecznych dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętnej organizacji czasu. Poza tym zaznajomi zainteresowanych z niepołomickim rynkiem pracy oraz możliwościami finansowania startu lub rozwoju własnej działalności.

Na „Zawodowe plany Mamy”, realizowane w Laboratorium Aktywności Społecznej, składają się: spotkanie z fotografem (profesjonalne zdjęcie do CV), 4 warsztaty zamknięte, przeznaczone dla 14 mam (poniedziałki w październiku, godz. 9-12), oraz wykłady otwarte, dla wszystkich zainteresowanych (czwartki w październiku, godz. 18-19).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a podczas warsztatów Mam przewidziana jest opieka animatora dla dzieci do 6. roku życia.

Kobiety zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o przesłanie maila (zawodoweplanymamy@gmail.com), w którym odpowiedzą na pytanie: Dlaczego warsztaty aktywizacji zawodowej dla Mam są mi potrzebne?

Projekt realizowany przez grupę nieformalną w składzie: Katarzyna Borys, Maria Gajewska, Sylwia Rycombel, pod patronatem Fundacji Innowacji i Rozwoju Biznesu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.