W niedzielę 11 marca w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.

Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęto mini koncertem reprezentacyjnej strażackiej orkiestry dętej a następnie Prezes OSP Niepołomice Stanisław Dąbroś rozpoczął zebranie i przywitał zaproszonych gości: Łukasza Smółkę, szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, nadbryg. Stanisława Nowaka – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana Ptaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Marka Ciastonia, p.o. komendanta powiatowego PSP st. kpt. Przemysława Przęczka, prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Niepołomicach druha Józefa Dziadonia, druha Tomasza Tomalę –wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce, radnego powiatowego druha Jakuba Palucha, komendanta Policji w Niepołomicach podinsp. Tomasza Jońca oraz wszystkich przybyłych na spotkanie Druhny oraz Druhów wraz z liczną Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

Następnie pierwszą cześć zebrania czyli sprawozdanie z działalności OSP przedstawił prezes Stanisław Dąbroś. W prezentacji przedstawiono szereg działań i przedsięwzięć jakie podjęła jednostka w 2017 roku. OSP w Niepołomicach aktualnie zrzesza 121 członków w tym trzydziestu orkiestry dętej oraz posiada również drużynę młodzieżową w której szkoli się dwudziestu młodych strażaków.

W 2017 roku jednostka OSP Niepołomice interweniowała 305 razy z czego 75 razy gaszono pożary, a 175 razy wyjeżdżano usuwać miejscowe zagrożenia. Po raz kolejny wzrosła liczba alarmów fałszywych do 37 wyjazdów. Średnio podczas jednej akcji ratowniczo – gaśniczej udział brało 9 strażaków. Duży nacisk nałożono na szkolenia oraz spotkania dla młodzieży. Przeprowadzono również pokazy na terenie straży podczas których niepołomicką jednostkę w 2017 roku odwiedziło ponad 400 dzieci ze szkół oraz przedszkoli z terenu powiatu wielickiego.

Oprócz wyjazdów do akcji druhowie czynnie uczestniczyli w uroczystościach kościelnych, strażackich i państwowych. Przedstawiono również wszystkie ćwiczenia, pokazy oraz szkolenia w jakich uczestniczyła straż, sześciu strażaków ukończyło kurs z ratownictwa technicznego i kurs kierowców – konserwatorów, a kolejnych siedmiu jest na etapie rozpoczęcia kursu dowódców OSP. Strażacy brali także udział w IV manewrach ratowniczo – gaśniczych jednostek KSRG zajmując ostatecznie 2 miejsce. Swoją obecnością zaakcentowaliśmy również udział w charytatywnym „ II biegu po oddech” w Zakopanem pod patronatem Justyny Kowalczyk.

Prezes Dąbroś zaprezentował również prace jakie wykonali strażacy oraz nowy sprzęt jakim dysponują, a który został zakupiony dzięki dotacji sponsorom: Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz darowizn osób wspomagających działalność straży. Przy okazji chcielibyśmy podziękować mieszkańcom Niepołomic, którzy oddali swoje głosy na projekt zgłoszony przez nas w Budżecie Obywatelskim w 2017 roku. Projekt uda się zrealizować w drugiej połowie tego roku dzięki czemu nowy samochód volvo doposażony zostanie w specjalistyczny sprzęt hydrauliczny.

Podczas sprawozdania przedstawiono również inicjatywę wyjazdu naszych strażaków do miejscowości Wałdówko w województwie pomorskim, gdzie druhowie podczas tygodniowego wyjazdu usuwali skutki wichury jaka przeszła nad tym regionem w sierpniu ubiegłego roku. Warto zaznaczyć że pomysł z zebraniem ekipy zrodził się od naszych strażaków którzy obserwowali w mediach społecznościowych co się tam dzieje, i jak tylko otrzymali zgodę na wyjazd poświęcili swój prywatny czas i pojechali z pomocą na pomorze. Warto również wspomnieć, że po zakończonej akcji zbierano również środki finansowe na odbudowę zniszczonych gospodarstw, dzięki kwestom prowadzonym przez strażaków z naszej gminy zebrano prawie 50 000 zł za które zakupiono materiały budowlane i przekazano je poszkodowanym rodzinom. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było zorganizowanie w okresie wakacyjnym w remizie OSP tygodniowy pobyt 10-letniemu Patrykowi chorującemu na mukowiscydozę. Podczas pobytu zapewniono chłopcu i jego rodzinie liczne atrakcje związane z naszym regionem, a na zakończenie pobytu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na leczenie Patryka.

Jednym z ostatnich punktów sprawozdania było przedstawienie działań związanych z pozyskaniem w ubiegłym roku nowego średniego samochodu Volvo w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”.

Następnie swoje sprawozdania przedstawili kolejno druh Jerzy Makula sprawozdanie finansowe, druh Antoni Klag sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności młodzieżowej drużyny pożarniczej przedstawili opiekunowie druh Jakub Batko oraz druh Radosław Dybczak.
Bardzo ważnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za rok 2017. Głosowanie przyjęto jednogłośnie, pogratulowano wyników Prezesowi, który podziękował wszystkim strażakom oraz samorządowi i sponsorom za całoroczne wsparcie jakie kierują w działalność OSP.

Ostatnim punktem zebrania było przedstawienie planu działalności na rok 2018. Po raz kolejny przypomniano o pozyskaniu z PSP używanego ciężkiego wozu gaśniczego oraz o ważniejszych pracach na terenie remizy takich jak naprawa posadzki w garażach, zamontowanie nowego monitoringu oraz odbyciu kolejnych szkoleń i zakupu umundurowania bojowego dla strażaków wyjeżdzających do akcji.
W trakcie zebrania wręczono również podziękowania dla osób wpierających działalność straży, oraz wyróżniających się strażaków w 2017 roku. Bardzo miłe podziękowanie otrzymał najstarszy druh niepołomickiej straży Józef Ślusarczyk za 60-lecie społecznej działalności w szeregach OSP Niepołomice.

Strażackie odznaczenia „Za Wysługę Lat w działalności OSP” otrzymali:
50 lecie: druh Józef Kapera, druh Antoni Siwek, druh Julian Karasiński
40 lecie: druh Marian Biernat, druh Stanisław Bułat, druh Józef Mazgaj, druh Stanisław Dąbroś,

Symbolicznie wręczono również podziękowania strażakom za „Bezinteresowny społeczny trud włożony w działalność ratowniczo-gaśniczą oraz rozwój Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach w roku 2017r”. podziękowania otrzymali druhowie: Paweł Dąbroś, Krzysztof Zielonka, Mateusz Drabik, Grzegorz Dziadkowiec, Dariusz Klima, Bartłomiej Wnorowski, Przemysław Więcław, Krzysztof Gałan, Szymon Maj, Jakub Batko, Daniel Siwek, Krzysztof Balachowski, Piotr Garus, Łukasz Woś, Sebastian Ptak, Krzysztof Haniszewski, Alicja Drabik, Maciej Turchan, Mirosław Bober, Sebastian Trzos, Piotr Pradel, Rafał Turchan, Grzegorz Wnęk, Andrzej Perdał, Mateusz Turchan, Radosław Dybczak, Paweł Zając, Marek Marcinczyk

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice