Państwowa Straż Rybacka w Krakowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków kłusownictwa.

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie.

Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.

Kłusownictwo to odwieczny problem niektórych kręgów społecznych, które na gruncie aktualnego stanu prawnego podlega odpowiedzialności karnej. Kłusownictwo jako zjawisko społeczne jest problemem, nie tylko dla leśniczych, przyrodników i myśliwych, ale każdego obywatela. Każdy z nas chce oglądać przyrodę w jej pełnej krasie.

W województwie małopolskim kompetencje Państwowej Straży Łowieckiej wykonuje Państwowa Straż Rybacka, której jednym z głównych celów jest działanie na rzecz ochronnych przyrody, w tym świata zwierząt.

W odniesieniu do form kłusownictwa wykonywanego przy pomocy wnyków oraz innych pułapek raniących, a także przypadków z udziałem broni palnej, niewątpliwe najskuteczniejszym sposobem zapobiegania jest ich wyszukiwanie i neutralizowanie.

Z uwagi na trudność w wykryciu osób zajmującymi się tym nielegalnym sposobem wejścia w posiadanie dzikiej zwierzyny, PSR prosi o pomoc. Pomóc może każda osoba korzystająca z rekreacji na terenach niezurbanizowanych, a także każdy z mieszkańców posiadający informację o osobach zajmujących się kłusownictwem w ich otoczeniu.

Przypadki kłusownictwa można zgłaszać pod adresem Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
– elektronicznie na e-maila: psr@malopolska.uw.gov.pl lub telefonicznie na nr tel. 12 392 13 18.

Państwowa Straż Rybacka zapewnia anonimowość.