Na terenie naszej gminy można już korzystać z aplikacji „Złap Smoga”.

Razem dbajmy o poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Gmina Niepołomice dołączyła do aplikacji złap smoga. Teraz za pomocą smartfona możemy zgłosić podejrzenia popełnienia wykroczeń związanych z emisją szkodliwych substancji do atmosfery.

Jak działa aplikacja?

Użytkownik może pobrać aplikację na swój smartfon (z systemem iOS lub Andriod) i w prosty sposób poinformować nas o potencjalnym wykroczeniu. Aby wysłać zgłoszenie wystarczy zrobić zdjęcie i wpisać adres, przy którym zauważyliśmy niepokojące nas zjawisko. Zgłoszenie zostanie wysłane do pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Straży Miejskiej posiadających stosowne uprawnienia do podjęcia interwencji.

Z aplikacją każdy użytkownik ma dostęp do statystyk w obrębie wybranego obszaru oraz możliwość podglądu zgłoszeń oraz realnych interwencji.

Zgłoszenia przesyłane przez użytkowników są anonimowe.