Z niezmiernym żalem i przykrością informujemy, że 5 października 2017 zmarł major Mieczysław Brodniewski. Pan Mieczysław urodził się 23 sierpnia 1923 roku, w latach 1936-1939 był członkiem Przysposobienia Wojskowego „Strzelec”.

W czasie kampanii wrześniowej służył w jednostce pomocniczej przy ochronie krakowskich mostów. W obawie przed aresztowaniem wraz z ojcem musiał uciekać z okupowanego przez nazistów Krakowa. W 1942 roku Pan Mieczysław został zaprzysiężony w AK w Obwodzie „Dębica”. Został ranny pod Brzezinami w czasie ataku niemieckich czołgów.

Po wojnie powrócił do Krakowa, w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Katowic. Właśnie tam wstąpił w struktury WiN, w jego mieszkaniu drukowano pismo pt. „Strażnica Kresowa” w związku z czym w 1946 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu Karno-Śledczym we Wrocławiu.

Podczas procesu prokurator zażądał kary śmierci, Pan major przeszedł okrutne śledztwo, w którym m.in. wybito mu zęby. Z więzienia wyszedł na mocy amnestii w 1947 r. Po odzyskaniu wolności studiował w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

W 1990 roku, Pan Mieczysław Brodniewski pomagał między innymi w tworzeniu wystawy „Nasza Droga do Niepodległości”, jak również w utworzeniu Muzeum Historii Armii Krajowej. Angażował się także w organizowanie kolonii dla dzieci z polskich rodzin z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Od 1990 roku został zastępcą prezesa Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Przewodniczącym Komisji Awansów i Odznaczeń. Od 2012 roku, członek Komisji Awansów i Odznaczeń ZiW RP Okręgu Kraków.

W Niepołomicach pojawił się w 2014 roku, podczas spotkania w Biblioteka Publicznej im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach. Gościł również w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Gimnazjum im Władysława Jagiełły.

1 marca bieżącego roku uświetnił swoim opowiadaniem obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Niepołomicach. Pogrzeb odbędzie się 14 listopada o godzinie 13.00 na cmentarzu Kraków-Batowice w kaplicy przy ul. Powstańców. ”

Artur Rosner