W ostatnim czasie w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach nastąpiło sporo zmian organizacyjnych. Część referatów zmieniła swoją siedzibę – jedne w obrębie tego samego budynku, inne przeniesiono w nowe miejsce.

Najwięcej zmian nastąpiło na parterze w magistracie (plac Zwycięstwa 13). Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rozmieszczeniem poszczególnych referatów w budynkach przy placu Zwycięstwa 13 i ul. Zamkowej 5.

Zamieszczamy informacje tylko o referatach, które zmieniły swoje siedziby.

Magistrat (plac Zwycięstwa 13)
parter
– pokój nr 1 – Referat Wymiaru Podatków
– pokój nr 2 – Urząd Stanu Cywilnego
– pokój nr 3 – Ewidencja Ludności
– pokój nr 5 – kierownik Referatu Wymiaru Podatków
– pokój nr 6 – Referat Zamówień Publicznych
II piętro
– pokój nr 11 – Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (przeniesiony z ul. Zamkowej 5)
– pokój nr 15 – Referat Inwestycji Drogowych

Urząd Miasta i Gminy przy ul. Zamkowej 5
parter
– pokój nr 4 – Referat Strategii i Rozwoju (przeniesiony z pokoju nr 3 w magistracie)
– pokój nr 5 – Referat Gospodarki Nieruchomościami (przeniesiony z pokoju nr 2 w magistracie)
I piętro
– pokój nr 3 – Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych

Numery telefonów we wszystkich referatach pozostaną niezmienione. Dane kontaktowe do poszczególnych jednostek znajdują się tutaj.