Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów od lutego do grudnia 2018 roku. Od nowego roku zmieniają się również zasady odbioru odpadów zielonych. 

W 2018 roku gospodarstwo przed pierwszym odbiorem odpadów zielonych zostanie wyposażone w komplet 50 worków na cały sezon. To oznacza, że z sołectw znikną kontenery przeznaczone do składowania tego typu odpadów. Odbiór worków musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem mieszkańca na liście, którą będzie posiadał przedstawiciel firmy podczas ich wydawania (na przełomie marca i kwietnia). Worki na odpady zielone będą innego koloru niż worki na odpady bio (odpady spożywcze i kuchenne).

Nie będzie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w dodatkowe ilości worków na odpady zielone.Mieszkańcy, którzy odmówią podpisania odbioru worków nie mogą wystawić tego typu odpadów przed nieruchomość. Dodatkowo odpady zielone wystawione w innych workach nie będą odbierane.

Nadwyżki odpadów zielonych wszyscy mieszkańcy naszej gminy (nieposiadający zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi) mogą oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Niepołomicach przy ul. Wodnej, który czynny jest od wtorku do soboty w godzinach:

– od 10 do 18 w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października;

– od 10 do 16 w okresie od dnia 2 listopada do dnia 31 marca

Odbiór opadów wielkogabarytowych będzie odbywał się w miesiącu marcu i październiku zgodnie z harmonogramem. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie w workach koloru: żółty, zielony, niebieski i brązowy na odpady kuchenne pozostaje bez zmian i odbywa się systemie worek za worek.

Mieszkaniec może wystawić odpady z wyłączeniem odpadów zielonych w workach innego koloru z zastrzeżeniem, że worek jest opatrzony nazwą frakcji jaka się w nim znajduje.

Przypominamy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. nie uległa zmianie i dalej wynosi 10 zł od osoby przy segregacji i 15 zł od osoby przy nie segregacji numery rachunków bankowych nie uległy zmianie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca, za który należy się opłata, przelewam na indywidualny rachunek bankowy UMiG Niepołomice, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta.


Do pobrania:

sołectwa (Zakrzów, Zakrzowiec, Ochmanów, Słomiróg, Chobot, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Wola Zabierzowska)

– harmonogram Niepołomice

sołectwa (Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Zagórze)