Od początku programu Karta Dużej Rodziny wydaliśmy w naszej gminie prawie 3 tysiące kart. 1 stycznia poszerzył się katalog osób, które będą mogły skorzystać z ulg i bonifikat.   

  • Zmienia się wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  • O Kartę mogą się starać rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach. To pakiet zniżek na m.in. przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe czy możliwości tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, księgarni czy zakupu tańszego paliwa.

W minionym roku w naszej gminie zamówiono 672 Karty Dużej Rodziny. Co ciekawe ponad połowa z nich to karty elektroniczne. Nowy rok przywitał nas kolejną zmianą w programie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poszerzono katalog osób, które mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. To oznacza, że od 1 stycznia KDR przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wiek dzieci w chwili składania wniosku nie ma żadnego znaczenia.

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o przyznanie karty należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Na terenie naszej gminy program Karta Dużej Rodziny obsługuje Referat Promocji i Kultury UMiG w Niepołomicach, który ma swoją siedzibę przy ul. Zamkowej 5 (pokój nr 3 na parterze). Osoby posiadające profil zaufany mogą go złożyć również elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl. Warto pamiętać, że wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Obecnie możemy ubiegać się o kartę tradycyjną i elektroniczną, bądź o jedną z nich. Karta tradycyjna jest wielkości dowodu osobistego, a czas oczekiwania na jej przygotowanie i wydanie wynosi około 30 dni. W przypadku karty elektronicznej, dane dotyczące autoryzacji w aplikacji mKDR wysyłane są najczęściej w przeciągu doby od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadamy już jedną formę karty, a chcemy wnioskować o dodatkową. Wówczas wiąże się to z opłatą 9,21 zł. Co ważne, osoby, które złożyły wniosek o przyznanie karty tradycyjnej do 31 grudnia 2017 roku, są zwolnione z opłaty za przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 roku. W przypadku konieczności wyrobienia duplikatu KDR (kradzież, zagubienie) musimy uiścić opłatę w wysokości 9,40 zł.

Skąd pobrać wniosek?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w Referacie Promocji i Kultury UMiG. Można go również na miejscu wypełnić i złożyć. Aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są poniżej.


do pobrania: