W ostatnim czasie w naszej gminie wiele znaków drogowych i tablic informacyjnych uległo zniszczeniu. Najprawdopodobniej to sprawka wandali, bo znaki zostały wyłamane u podstawy lub zniszczone i pogięte.

Pod koniec stycznia dostaliśmy informacje od mieszkańców o uszkodzeniu tablicy przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i Modrzejewskiej. Zanim zdążyliśmy ją naprawić i przymocować, zniknęła tam druga tablica.

W tym samym czasie zniszczono tablice kierunkowe przy ul. Szkolnej. Były umocowane na dużym słupku, który nadaje się teraz tylko do wymiany. Podobnie przy ul. Wielickiej i Czerwonych Beretów. Pogięte i uszkodzone znaki odnotowaliśmy też w Podłężu za stacją kolejową przy ul. Półłanki oraz Za Torem.

Dziękujemy za informacje o zniszczeniach. Jednocześnie prosimy zwracać uwagę na takie przypadki dewastacji i zgłaszać je na policję, straż miejską i w urzędzie miasta.