Pozyskaliśmy kolejne pieniądze na inwestycję w gminie Niepołomice! Nasz wniosek o współfinansowanie budowy pierwszego pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Sportu i Turystyki!

Obiekt „Czarnych Staniątki” zmieni się w najbliższym czasie nie do poznania. Złożony przez naszą gminę wniosek o dofinansowanie inwestycji przeszedł pozytywną weryfikację. To oznacza, że z budżetu państwa otrzymamy na 2,5 miliona złotych, dzięki czemu możliwa będzie realizacja zadania. Prace powinny się zakończyć w 2021 roku.

Wówczas w Staniątkach funkcjonować będzie boisko piłkarskie o wymiarach 64×102 metry z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Postaną również naturalne boiska treningowe, ogólnodostępna bieżnia oraz pełne zaplecze obiektów wraz z trybunami.

Inwestycja znacząco poprawi jakość i dostępność bazy sportowej. Dotychczas nasze kluby zmuszone były wynajmować obiekty znajdujące się w ościennych gminach. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoli pokryć około 1/3 wydatków na całe zadanie. Pozostałe środki, stanowiące wkład własny inwestycji, zostaną pokryte z budżetu gminy Niepołomice.