Wiosną przyszłego roku ruszą pierwsze prace przy budowie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Niepołomice. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma powstać około 2,6 km tras.

Planowana jest budowa czterech ciągów pieszo-rowerowych. Jeden z nich powstanie wzdłuż ulicy Kolejowej w Niepołomicach (odseparowany od samochodów), aż do planowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Portowej, Kolejowej i Wimmera, i stamtąd ścieżka będzie wiodła na wał wiślany, gdzie połączy się z Wiślaną Trasą Rowerową.

Kolejna ścieżka powstanie od Alei Dębowej, przez Puszczę Niepołomicką, do Podborza. Ciąg pieszo-rowerowy będzie miał tam szerokość 3 m i również będzie odseparowany od ruchu samochodowego.

Ciągi pieszo-rowerowe będą też głównymi dojazdówkami do parkingów Park&Ride w Staniątkach (ul. Staniątecką) i Podłężu (ul. Kolejową). Ruch samochodowy będzie tam dopuszczony, ale trakt powstanie głównie z myślą o rowerzystach i pieszych.

Cały czas realizowany jest też projekt Wiślanej Trasy Rowerowej w naszym regionie. Wiślana Trasa Rowerowa to ogólnopolskie przedsięwzięcie łączące osiem województw. Szlak rowerowy powstanie od źródeł Wisły aż do jej ujścia do morza. W sumie będzie to 1200 km oznakowanej trasy. Inwestorem jest Województwo Małopolskie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął już przetarg na budowę trasy na terenie gminy Niepołomice. Do końca września 2018 roku powstanie trasa na wale wiślanym od granicy z Wolą Zabierzowską aż do ujścia Podłężanki, przy granicy z Gminą Wieliczka.

Równolegle do WTR powstanie trasa EuroVelo4, która będzie wiodła m.in. przez Wolę Batorską. W tym roku pojawi się już oznakowanie tej trasy.

Ponadto, w Planie Mobilności Gminy Niepołomice oraz w Koncepcji Rozwoju Systemu Rowerowego Metropolii Krakowskiej jest utworzenie ścieżki rowerowej pomiędzy Niepołomicami a Wieliczką, wzdłuż drogi wojewódzkiej 964. Inwestycja jest jednak zależna od Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą tej drogi.