Jak co roku na wiosnę Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach organizuje “IV Powiatowy Turniej Cheerleaders”. Wydarzenie odbędzie się 24 marca o godz. 10.00.

Zapraszamy do udziału grupy taneczne z okolic, aby mogły zaprezentować swoje umiejętności taneczne i gimnastyczne właśnie w Niepołomicach.

Kategoria: Mini Dance – dzieci z klas I-III
Kategoria: Junior Młodszy – klasy IV-VIII

Turniej odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, przy ulicy 3 Maja 2a.

Zgłoszenia uczestników do do 18 marca (niedziela) – należy podać ilu będzie uczestników w grupie lub grupach.

Kartę zgłoszeń należy dostarczyć do organizatora w dniu turnieju (załącznik).

Cele turnieju:
• Popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i wychowawczych
• Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży
• Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
• Stworzenie warunków do wymiany pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:
9.30 Przyjazd uczestników –rejestracja, przydział szatni
10.00 Oficjalne rozpoczęcie turnieju, prezentacja zespołów
10.20 Występy zespołów w kategorii MINI DANCE
11.00 Występy zespołów w kategorii JUNIOR MŁODSZY
11.30 Animacje dla dzieci, zumba dla wszystkich uczestników, poczęstunek
12.00 II Pokaz zespołów MINI DANCE
12.20 II Pokaz zespołów JUNIOR MŁODSZY
12.40 Obrady Komisji, sesja zdjęciowa
13.00 Ogłoszenie wyników
13.30 Oficjalne zakończenie turnieju, wspólne zdjęcie

Iwona Janas
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach

Author: Joanna Musial