18 i 19 stycznia w PTG Sokół odbyły się zajęcia strzeleckie dla dzieci i młodzieży  z gminy Niepołomice. Treningi – zorganizowane przez Ognisko TKKF Wiarus w ramach z programu ferie zimowe 2019 – zakończyły się zawodami z broni pneumatycznej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak.

W zawodach i treningach wzięło udział 49 młodych mieszkańców naszej gminy. Nad przebiegiem spotkania czuwali instruktorzy i sędziowie Ogniska TKKF Wiarus: Marian Broda, Leon Pitucha, Zygfryd Rudnik, Adam Piech, Mieczysław Stępowski, Mieczysław Terczyński, Irena Bogusz, Andrzej Budyś.

O logistykę zadbali: Marzena Stawarz – pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Antoni Klag – prezes PTG Sokół oraz Albert Szkutnik. Zabezpieczenie medyczne zapewnił Mieczysław Terczyński.

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i medale, a wszyscy uczestnicy zajęć i zawodów pamiątkowe medale oraz poczęstunek ufundowany przez Gminę Niepołomice z Funduszu Profilaktyki Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach.

Zawodnicy strzelali z karabinka pneumatycznego z odległości 10 m. Każdy oddał osiem strzałów, w tym trzy strzały próbne i pięć ocenianych. Zawodników pogrupowano w kilka kategorii: dziewczęta od 10 do 14 lat, chłpcy od 10 do 12 lat, chłopcy od 13 do 14 lat, konkurencja OPEN oraz konkurencja rodzinna.

Czołowe miejsca zdobyli:

Kategoria dziewcząt od 10 do 14 lat:
Gabriela Królik – 46 pkt
Zosia Nogalska – 43 pkt
Liwia Suchy – 31 pkt

Kategoria chłopców od 10 do 12 lat:
Radek Kolbusz – 46 pkt
Maciej Terczyński – 43 pkt
Filip Terczyński – 29 pkt

Konkurencja chłopców od 13 do 14 lat:
Konrad Liszka – 42 pkt
Piotr Budyś- 42 pkt
Krystian Budyś – 42 pkt

Konkurencja OPEN:
Weronika Siwek – 47 pkt
Sylwia Siwek – 47 pkt
Krzysztof Pyrz – 45 pkt

Konkurencja rodzinna OPEN:
Rodzina Kolbuszów – 124 pkt
Rodzina Budysiów – 120 pkt
Rodzina Siwków – 116 pkt

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a naszym medalistom życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Organizatorzy:
– Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
– Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach
– PTG Sokół
– Ognisko TKKF Wiarus w Niepołomicach

Leon Pitucha
Prezes Ogniska TKKF Wiarus