Podczas uroczystości otwarcia boiska sportowego w Suchorabie podpisano porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Ringo a Miastem i Gminą Niepołomice.

Na mocy zawartego porozumienia rozpocznie się współpraca w ramach realizacji programu Polskiej Szkoły Motoryki Sportowej, przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Ringo, International Association of Sport Kinetics, International Ringo Federation (Międzynarodową Federację Ringo) oraz World Tenniquoits Federation e.V. (Światową Federację Ringtenisa). W ten sposób instytucjonalną formę otrzyma zapoczątkowana w 2004 roku współpraca Miasta i Gminy Niepołomic jako partnera strategicznego Polskiego Towarzystwa Ringo. Jednym z jej elementów był zorganizowany w 2013 roku w Niepołomicach finał V Europejskiego Tygodnia Sportu polskich miast i gmin.

Zawarcie porozumienia pozwoli przygotować wnioski projektowe do programów Unii Europejskiej Erasmus+ Sport, Erasmus+, kolejnych edycji Programu Szwajcarskiego i Norweskiego, instytucji i organizacji rządowych oraz pozarządowych, w tym biznesowych oraz indywidualnych sponsorów.

Na nowo powstałym boisku przy Szkole Podstawowej w Suchorabie odbył się mecz pokazowy ringo, któremu kibicowali przedstawiciele placówek oświatowych z całej gminy Niepołomice. W planach jest utworzenie Międzyszkolnej Ligi Ringo, w której zmagać się ze sobą będą dzieci ze szkół z naszej gminy. Liga Ringo w późniejszym czasie powinna rozszerzyć swą działalność o osoby dorosłe oraz seniorów, pokazując, że sport ten może być ciekawą alternatywą dla każdego pokolenia.