7 kwietnia Ognisko TKKF Wiarus organizuje pierwszą w tym sezonie wycieczkę rowerową nad Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej. Wyprawa będzie też okazją do posprzątania okolic Czarnego Stawu po zimie.

Wycieczka rusza o godz. 11.30 spod Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach.

Do udziału zapraszamy mieszkańców gminy Niepołomice oraz gości odwiedzających naszą gminę. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać sprawne rowery i wyposażenie, zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego (do 18 lat kask obowiązkowy). Uczestnicy muszą się bezwzględnie podporządkować poleceniom organizatorów wyprawy oraz przestrzegać zasad poszanowania runa leśnego na całej trasie przejazdu. W razie niepodporządkowania się poleceniom organizatora lub samowolnego oddalenia się dana osoba zostaje automatycznie wykluczona z grupy i opieki.
Organizatorzy zapewniają worki oraz rękawiczki.

Wycieczka odbędzie się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Organizacją wycieczki zajmuje się Ognisko TKKF Wiarus. Zgłoszenia przyjmuje jego prezes Leon Pitucha, tel. 502 385 415 oraz kierownik sekcji rowerowej Albert Szkutnik, tel. 600 349 952.

Współorganizatorami wycieczki są Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz Nadleśnictwo Niepołomice.

Albert Szkutnik
kierownik sekcji rowerowej TKKF Wiarus