W niedzielę 18 lutego w gościnnych salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach, rozegrano XI Memoriał im. dyrektora Piotra Wariana.

To turniej brydża sportowego par, w zapisie na „maksy”. Na zaproszenie organizatorów przybyło 32 uczestników (w tym 5 kobiet) z terenu Miasta i Gminy Niepołomice oraz z gmin ościennych.

Delegacja brydżystów – przed rozpoczęciem turnieju – zapaliła pamiątkowe znicze na grobie dyr. Piotra Wariana, na cmentarzu w Niepołomicach, a przed rozpoczęciem rywalizacji brydżyści i zaproszeni goście uczcili jedenastą rocznicę Jego śmierci chwilą ciszy.

W wyniku pięciogodzinnych zmagań wyłoniono zwycięzców XI Memoriału. Kolejność pierwszej 10-tki przedstawia się następująco:

  1. Prochwicz Elżbieta, Prochwicz Krzysztof – Podłęże – 61,68%.
  2. Janisz Barbara, Janisz Tadeusz – Czarnochowice,- 61,11%
  3. Samborek Halina – Samborek Czesław – Wieliczka – 59,31%
  4. Kubik Tadeusz – Śliwa Wacław – Wieliczka – 57,66%
  5. Filiks Arkadiusz – Groński Jerzy – Niepołomice – 56,23%
  6. Kaczor Władysław – Gruszecki Zbigniew – Kraków – 51,90%
  7. Budniakiewicz Eugeniusz – Nosek Wojciech – Kłaj – 50,05%
  8. Kłapa Jakub – Sewiołło Marek – Wieliczka – 64,58%
  9. Jaglarz Zbigniew – Molter Marek – Ochmanów/Niepołomice- 47,79%
  10. Bator Aleksander – Górski Andrzej – Kraków /Niepołomice – 45,42%

Po zakończeniu turnieju najlepsze pary zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami i dyplomami, które wręczali: Marek Ciastoń, przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach oraz Zbigniew Sagan, prezes Małopolskiego Związku Brydża Sportowego w Krakowie, który był jednocześnie sędzią turnieju.

Uczestnicy XI Memoriału składają serdeczne podziękowanie burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice Panu Romanowi Ptakowi, za wszechstronną pomoc w organizacji tej uroczystości. Słowa podziękowania kierujemy do Referatu Promocji oraz do Fundacji „Zamek Królewski” w Niepołomicach

Rozstawaliśmy się z nadzieją , że za rok spotkamy się na nie mniej udanym XII Memoriale.

w imieniu organizatorów
Krzysztof Prochwicz
kierownik sekcji brydża sportowego przy GS SC Niepołomice