W dniach 13 do 15 sierpnia gościliśmy z kamerami podczas Cracovia Sacra w Staniątkach.

To czas kiedy otwarte zostały drzwi 800 letniego klasztoru sióstr benedyktynek i można było zwiedzić chór zakonny, wystawę „Skarby benedyktynek staniąteckich” w kapitularzu zakonnym oraz pokaz gotyckiej więźby dachowej kościoła klasztornego i reliktów pierwotnego wystroju.

Zapraszamy na wycieczkę!