Uchwała krajobrazowa w Gminie Niepołomice

W dniu 27 marca 2019 roku, Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę Nr VI/48/19 w sprawie przygotowania projektu „uchwały krajobrazowej”. Na jej podstawie przystąpiono do prac nad dokumentem, który docelowo określi zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń na terenie całej gminy, wyznaczając odrębne strefy przestrzenne i krajobrazowe, dla których ustalone zostaną warunki szczególne. Znaleźć w niej będzie można szczegółowo opisane i zilustrowane zasady dotyczące umieszczania reklam, a także informacje o ich dopuszczalnym kształcie, wielkości oraz materiałach z jakich mogą być wykonane.

 

Najnowsze informacje związane z Uchwałą Krajobrazową

28marzec 2022

Link: Konsultacje dotyczące uchwały krajobrazowej

28 marca 2022|

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice  zaprasza na konsultacje, dotyczące założeń uchwały krajobrazowej, tj.  „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz

21marzec 2022

Projekt: Konsultacje dotyczące uchwały krajobrazowej

21 marca 2022|

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice  zaprasza na konsultacje, dotyczące założeń uchwały krajobrazowej, tj.  „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz

15marzec 2022

Konsultacje dotyczące uchwały krajobrazowej

15 marca 2022|

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice  zaprasza na konsultacje, dotyczące założeń uchwały krajobrazowej, tj.  „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz

10październik 2019

Ankieta i informacja dotycząca uchwały krajobrazowej

10 października 2019|

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE DOTYCZĄCA PRZYSTĄPIENIA DO PRAC NAD „UCHWAŁĄ KRAJOBRAZOWĄ” ORAZ PLANOWANEGO BADANIA ANKIETOWEGO Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w pracach nad