W sobotę 9 grudnia w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się uroczysta Gala 50-lecia Ogniska TKKF „Wiarus” w Niepołomicach.

Wydarzenie poprowadził prezes Ogniska Leon Pitucha wraz z wiceprezesem Andrzejem Górskim. Wszystkim gościom czas umilał zespół Franciszka Makucha wraz z Dorotą Helbin i Wojciechem Habela.

Rok 2017 jest połową 100-lecia działalności Ogniska TKKF „Wiarus” na terenie Miasta i Gminy Niepołomice oraz powiatu wielickiego. Ognisko założyli żołnierze „Czerwonych Beretów” 6 PDPD emerytowani wojskowi (stąd nazwa „Wiarus”), którzy po przejściu na zasłużony odpoczynek odczuwali potrzebę kontynuowania uprawiania sportu oraz czynnego wypoczynku.

Dużą grupę pierwszych „Wiarusów” tworzyła młodzież niepołomicka, mająca bliskie kontakty z żołnierzami słynnej Szkoły Podoficerskiej, szkolących dowódców drużyn i działonów dla potrzeb 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Miała to być organizacja integrująca wojsko z „cywilami”, z którymi chcieliśmy się dzielić swoimi sportowymi pasjami. A że w tym gronie byli żołnierzami, emerytowani spadochroniarze, „ Stare Wiarusy” oraz cywile nic więc dziwnego, że przyjęliśmy taką nazwę. Ojcem chrzestnym był oficer artylerii Edward Sikora. Współzałożycielem i pierwszym prezesem Ogniska TKKF „Wiarus” został Robert Bom – oficer sztabowy 9 Szkolnego Batalionu Desantowo-Szturmowego. Współzałożycielami Ogniska w dniu 29 czerwca 1967 roku były koleżanki i koledzy:

• Bolesław Banaś
• Stanisław Bigos
• Robert Bom
• Józef Chmura
• Eugeniusz Duda
• Kazimierz Dybczak
• Jerzy Haczek
• Mieczysław Hasman
• Maria Kazek
• Paweł Kopytowski
• Jan Musz
• Wiesław Niedospał
• Władysław Pichur
• Leon Pitucha
• Edward Sikora
• Danuta Trzepla
• Andrzej Wasyluk
• Jan Wiechecki
• Ryszard Woźniak

W latach 70. do „Wiarusów” dołączyli nowi, młodzi, pełni werwy członkowie żołnierze 6 PDPD Jan Kowalski, Józef Plewa, Zygmunt Rabecki, Andrzej Górski, Kazimierz Krakowiński, Mieczysław Komajda, Zygfryd Rudnik, Andrzej Bogusz, Zygmunt Omasta, Wacław Pataj, Tadeusz Smaza, Antoni Pietrzyk, Wacław Michalewski, Antonii Klag, Aleksander Bator.

W latach 80-tych w szeregi „Wiarusów” wstępują: Józef Zaleśny, Tadeusz Zaleśny, Mieczysław Kubaty, Jerzy Bańczewski, Franciszek Perdał, Andrzej Kołodziej, Piotr Foltyn, Mirosław Chrobot, Jan Jędrzejak, Stanisław Fiema, Jan Tomasik. Rozkwit Ogniska to lata 1990-2006. Wówczas do organizacji w miejsce odchodzących z różnych powodów działaczy weszło młode pokolenie „starych Wiarusów”: Krzysztof Prochwicz, Grzegorz Wroński, Leszek Ratajski, Bogdan Kubik, Marek Gawlik, Marek Molter, Dariusz Zaleśny, Arkadiusz Filiks, Stanisław Kosiński, Leszek Adamik, Jarosław Heliasz, Ryszard Adamik, Piotr Lis, Marian Bednarski, Mirosław Polak, Adam Morończyk, Andrzej Majka, Andrzej Wiciński, Marian Broda, Mirosław Wajda oraz doświadczone działaczki sekcji rekreacyjnej kobiet: Barbara Włodarska, Romualda Pitucha, Justyna Smółka.

W latach 2007-2017 w szeregi stowarzyszenia wstępują nowi członkowie: Wojciech Gryko, Jerzy Turek, Marian Przystasz, Robert Szewczyk, Adam Piech, Albert Szkutnik, Ryszard Goldman, Maria Tabor.

W 2010 roku Zarząd Ogniska nadał tytuł Honorowego Członka dla:
• Pana Stanisława Kracika
• Pana Romana Ptaka
• Pana Marka Ciastonia
• Pana Józefa Pawłowskiego
• Pana Jakuba Palucha

Wielu byłych członków Ogniska pozostało naszymi sympatykami i biorą czynny udział w działalności stowarzyszenia. W okresie działalności TKKF „Wiarus” powstały silne sekcje sportowe, prężnie działający tj. sekcja:
• Siatkówki
• Strzelectwa sportowego
• Tenisa ziemnego
• Gimnastyki kobiet
• Turystyki rowerowej

Ognisko organizuje i przeprowadza turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i ziemnego, zawody strzeleckie oraz gry i zabawy ruchowe. Dużą popularnością cieszą się zawody strzeleckie im. Jana Kowalskiego, przedwcześnie zmarłego zasłużonego członka Ogniska TKKF „Wiarus”. Zawody organizowane są od 1996 roku pod patronem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, w kategorii indywidualnej oraz pod patronatem Elżbiety Kowalskiej w konkurencji drużynowej. Zawody otrzymały rangę powiatową a startuje w nich średnio 60-70 strzelców.

Podobnie dużą popularnością cieszy się festyn rekreacyjny „Sportowa rodzina”, organizowany od 2004 roku w Leśnej Skawicy.

Obecnie Ognisko TKKF „Wiarus” skupia w swoich szeregach około 50 członków i sympatyków. Jego atmosferę tworzą całe wielopokoleniowe rodziny (dziadkowie, synowie, córki, wnuczki i wnuki). Wśród organizowanych dla mieszkańców gminy Niepołomice i powiatu wielickiego są cykliczne turnieje i zawody:
• Sekcji strzeleckiej na festynach sportowych w Zabierzowie Bocheńskim, Woli Zabierzowskiej, Podłężu, Zakrzowie, Kłaju, Brzeziu, Niegowici;
• Sędziów piłki nożnej w meczach piłkarskich na terenie Wielickiego Okręgu Piłki Nożnej.

Treningi sekcji rekreacyjnej odbywają się od kwietnia do października podczas wycieczek rowerowych, a od października do marca na pływalni miejskiej. Zawody strzeleckie organizowane są na terenie rekreacyjnym firmy „JUKA” oraz Podegrodzie Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone są na terenie PTG „Sokół”.

Ognisko TKKF „Wiarus” nie mogłoby działać na tak wysokim poziomie organizacyjnym bez pomocy wielu zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Największą pomoc Ognisko otrzymuje od Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Na pomoc burmistrza Romana Ptaka i przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Ciastonia zawsze możemy liczyć! Wiele organizacyjnych problemów pomaga rozwiązać ścisła współpraca z Fundacją Zamek Królewski z prezesem Barbarą Ptak, z Honorową Prezes Małopolskiego TKKF Panią Zofią Czupryna i obecnym prezesem Leszkiem Tytko oraz z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Marzeną Stawarz.

Nie sposób nie podziękować za pomoc w organizacji oraz sfinansowaniu około 8-10 zawodów strzeleckich: Właścicielowi firmy „JUKA” Józefowi Pawłowskiemu, prezesowi Zarządu Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Markowi Ciastoniowi, właścicielom kawiarni „Jedyna” Barbarze i Januszowi Włodarskim, właścicielowi firmy „Wnęk” Wiesławowi Wnękowi, jak również Jakubowi Paluchowi, Wiesławowi Bobowskiemu, Arturowi Kątniakowi, Zbigniewowi Ślusarczykowi, Januszowi Karasińskiemu.

W celu zabezpieczenia zawodów pod względem medycznym korzystamy z bezpłatnej pomocy lekarzy Bogusława Pilcha, Macieja Kłuska, ratownika Mieczysława Terczyńskiego. Pomoc prawną prowadzi bezpłatnie kancelaria Justyny Smółki. W szczególny sposób pragniemy podziękować za pomoc w przeprowadzeniu zebrań i zawodów strzeleckich oraz tej miłej dzisiejszej uroczystości i jubileuszów 40-lecia i 45-lecia Zarządowi Fundacji Zamek Królewski z prezes Barbarą Ptak, Leszkiem Stankiewiczem, Marzeną Majewską, Sabiną Biernat. Od początku reaktywowania PTG „Sokół” utrzymujemy stałą współpracę przy organizacji zawodów sportowych z działaczami PTG „Sokół” prezesem Antonim Klagiem oraz instruktorami strzelectwa sportowego Jerzym Turkiem i Franciszkiem Perdałem.

Przy organizacji zawodów strzelectwa sportowego współpracujemy z Zarządem Miejsko-Gminnego LOK z prezesem Zbigniewem Sakowskim i Mieczysławem Stępowskim. Od lat współpracujemy przy organizacji rajdów oraz wycieczek rowerowych z Nadleśnictwem w Niepołomicach – Łukaszem Nowakiem, Wojciechem Wimmerem i Tomaszem Sicińskim. Przy organizacji festynów oraz zawodów współpracujemy z Referatem Promocji i Kultury Urzędu Miasta.

Największym skarbem „Wiarusuów” są jego zaangażowani w działalność sportowo-rekreacyjną i organizacyjną obecni członkowie i sympatycy: współzałożyciel Ogniska i jego prezes od 1972 roku Leon Pitucha, wiceprezes Andrzej Górski, skarbnik Marian Bednarski, sekretarz Zygfryd Rudnik, członek zarządu Mieczysław Terczyński, instruktorzy i sędziowie: Krzysztof Prochwicz, Marian Broda, Albert Szkutnik, Jerzy Turek, Piotr Lis, Robert Szewczyk, Adam Piech, Franciszek Perdał, Adam Morończyk, Leszek Rajtarski, Grzegorz Wroński, Paweł Kopytowski, Zbigniew Ślusarczyk, Tadeusz Kowalczyk, Mieczysław Stępowski, Marian Przystasz i Artur Kątniak.

W szczególny sposób pragniemy podziękować naszym żonom i rodzinom za pomoc i zrozumienie dla naszej pasji. Bez „Wiarusów” życie sportowo-rekreacyjne naszego miasta i gminy z pewnością byłoby uboższe, gdyby nie zaproszenia na organizację zawodów na licznych festynach rekreacyjnych. Od lat jesteśmy obecni w Podłężu, Zakrzowie, Woli Batorskiej, Zabierzowie Bocheńskim, Woli Zabierzowskiej oraz na terenie powiatu wielickiego w Brzeziu, Kłaju, Niegowici.

Działacze „Wiarusów” zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań, aby do następnej rocznicy 55-lecia sport i rekreacja były stałym elementem wypoczynku i rozrywki niepołomiczan.

W dowód uznania, poświęcenie osobistego czasu wspieranie „Wiarusów” oraz pomoc w realizacji zaszczytnych celów Ogniska w okresie 50-lecia Zarząd uchwałą nr 1 z dnia 8.11. 2017 r. wyróżnił i uhonorował n/w osoby
Honorowym Złotym Medalem
1. Pana Stanisława Kracika
2. Pana Romana Ptaka
3. Pana Marka Ciastonia
4. Panią Barbarę Ptak
5. Panią Zofię Czuprynę
6. Pana Leszka Tytko
7. Pana Jakuba Palucha
8. Pana Józefa Pawłowskiego
9. Pana Janusza Włodarskiego
10. Pana Wiesława Wnęka
11. Pana Artura Kątniaka

Za duży wkład pracy, zaangażowanie i organizację wieloletnią działalność społeczną w okresie 50-lecia Ogniska TKKF „Wiarus” Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wyróżnia:
Złotym Medalem 50-lecia n/w
1. Pana Leona Pitucha
2. Pana Andrzeja Górskiego
3. Pana Mariana Bednarskiego
4. Pana Józefa Plewa
Na wniosek Zarządu TKKF „Wiarus” Burmistrz Miasta i Gminy wyróżnia
Honorowym Medalem 50-lecia
a) współzałożycieli Ogniska
1. Pana Roberta Boma
2. Panią Danutę Trzepla
3. Pana Pawła Kopytowskiego
b) członków Ogniska
1. Pana Zygfryda Rudnika
2. Pana Mieczysława Terczyńskiego
3. Pana Antoniego Klaga
4. Pana Franciszka Perdała
5. Pana Krzysztofa Prochwicza
6. Pana Grzegorza Wrońskiego
7. Pana Leszka Rajtarskiego
8. Panią Barbarę Włodarską
9. Panią Justynę Smółka
10. Panią Romualdę Pitucha
11. Panią Marię Tabor
12. Pana Mariana Brodę
13. Pana Alberta Szkutnika
14. Pana Jerzego Turka
15. Pana Mariana Przystasza
16. Pana Roberta Szewczyka
17. Pana Piotra Lisa
18. Pana Wojciecha Gryko
19. Pana Adama Piecha
20. Pana Ryszarda Goldmana

c) sympatyków i członków rodzin „Wiarus”
1. Panią Elżbietę Prochwicz
2. Panią Marię Górską
3. Panią Michalinę Klag
4. Panią Danielę Gryko
5. Panią Marię Lis
6. Panią Teresę Terczyńską
7. Panią Katarzynę Szkutnik
8. Panią Irenę Bogusz
9. Panią Barbarę Kaczmarczyk
10. Panią Grażynę Szewczyk
11. Panią Zofię Goldman
12. Panią Ewę Perdał
13. Pana Stanisława Ptaka
14. Pana Stanisława Dąbrosia
15. Marzenę Stawarz
16. Elżbietę Kowalską
17. Pana Karola Oleksego
18. Pana Tadeusza Kowalczyka
19. Pana Andrzeja Strumińskiego
20. Pana Szymona Urbana
21. Pana Zbigniewa Ślusarczyka
22. Pana Wiesława Bobowskiego
23. Pana Jerzego Golowskiego
24. Pana Janusza Karasińskiego
25. Pana Wojciecha Wimmera
26. Pana Jerzego Grońskiego
27. Pana Tomasza Jońca
28. Pana Pawła Panusia
29. Pana Wita Ślusarczyka
30. Pana Marka Świderskiego
31. Pana Bogusława Pilcha
32. Pana Zbigniewa Sakowskiego
33. Pana Mieczysława Stępowskiego
34. Pana Krzysztofa Lisieckiego
35. Pana Piotra Foltyna
36. Pani Małgorzata Wrońska
37. Iwona Morończyk
38. Adam Morończyk
39. Grażyna Świderska

Kapituła Honorowego Komitetu Obchodu 50-lecia TKKF Wiarus wyróżnia i wręcza statuetkę instytucjom i indywidualnym działaczom wspierającym TKKF Wiarus
1. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
2. Fundację Zamek Królewski
3. Małopolski TKKF Kraków
4. Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” Niepołomice
5. Nadleśnictwo Niepołomice
6. PTG „Sokół”
7. Firmę „JUKA”
8. Kawiarnia „Jedyna” Państwa Barbarę i Janusza Włodarskich
9. Firmę „Wnęk”
10. Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii Panią Marzenę Stawarz
11. Prezesa TKKF Wiarus Leona Pitucha
12. Wiceprezesa TKKF Wiarus Andrzeja Górskiego
13. Sekretarza TKKF Wiarus Zygfryda Rudnika
14. Projektantów i Wykonawców statuetek Alberta Szkutnika i Roberta Szewczyka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, sympatykom naszego Ogniska za obecność, dobre słowo, współpracę w tak uroczystym i świątecznym dniu 50-lecia.

Prezes Ogniska Leon Pitucha oraz członkowie Ogniska TKKF „Wiarus”