21 maja 2018 r. w Niepołomicach zostanie przeprowadzona debata dotycząca tematyki stereotypów związanych z płcią i ich wpływu na przemoc wobec kobiet i dziewcząt.

Debata zostanie przeprowadzona o godz. 18:00 w Laboratorium Aktywności Społecznej Open Space przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach. Do udziału w debacie zapraszamy rodziców, nauczycieli, opiekunów, władze miasta Niepołomic i oczywiście wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.
Debata przeprowadzona zostanie przez wykwalifikowaną kadrę Fundacji Feminoteka w ramach projektu „Inspiring Women”.

Zainteresowanych tematem zapraszamy do korespondencji pod adresem mailowym: mamowa.grupa@gmail.com

O Feminotece:
Organizacja działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizuje spotkania, promocje książek, dyskusje i wydaje książki.

W Fundacji panuje opinia, że nie byłoby jej, gdyby nie nasze poprzedniczki – kultywuje tradycje polskich emancypantek, przypomina o historii kobiet.
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest dla Fundacji jednym z priorytetowych działań. Feminoteka realizuje projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy.
Więcej: http://feminoteka.pl/o-fundacji/

Zapraszam
Anna Szreniawa
Koordynatorka działań antyprzemocowych

Author: Marek Bartoszek