19 stycznia, z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Wojciecha Kozaka, włodarze gmin z terenu Powiatu Wielickiego otrzymali umowy na realizacje inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Łączny ich koszt to 38 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 24 mln.

Na terenie naszej gminy dzięki tym pieniądzom powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Podłężu. PSZOK zostanie wyposażony w pomieszczenia warsztatowe i magazynowe, gdzie będą zbierane, segregowane i przetwarzane odpady. Odbywać się to będzie w warunkach spełniających najwyższe standardy, bez jakichkolwiek obaw o komfort życia Mieszkańców. Ponadto będą tu składowane rzeczy oczekujące na naprawę, po której mieszkańcy będą mogli je zabrać i wykorzystać ponownie w swoich gospodarstwach. W naszym PSZOK-u, z myślą o najmłodszych, powstanie ekologiczna ścieżka edukacyjna. W specjalnie do tego przystosowanym budynku uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę na temat recyklingu i ochrony środowiska. Dofinansowanie na to zadanie wynosi 1,1 mln zł.

Oprócz tego, w ramach przekazanych umów, na terenie Powiatu Wielickiego powstanie jeszcze jeden PSZOK – tym razem w Wieliczce. W Węgrzcach Wielkich, również w gminie Wieliczka, powstanie niemal 17-hektarowa strefa aktywności gospodarczej wraz z wygodną drogą dojazdową. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 3,2 mln zł uda się przeprowadzić termomodernizację dziesięciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Wielickiego. Na terenie dwóch gmin: Gdowa i Kłaja zostanie wymienionych łącznie aż 377 przestarzałych, szkodzących środowisku kotłów, co wpłynie pozytywnie na jakość powietrza również u nas. Warto przypomnieć, że w sumie w domach całej Małopolski zostanie wymienionych ponad 26,5 tys. nieekologicznych pieców, na co ze środków unijnych przeznaczono aż 295 mln zł. Dzięki przekazanym dotacjom mieszkańcy Gdowa zyskają nową kanalizację.

Małopolska się zmienia na dobre. W znacznej mierze właśnie dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecna perspektywa finansowa kończy się w 2020 roku. Co będzie dalej? Czas pokaże.

Więcej informacji:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/ponad-24-mln-zl-z-rpo-na-realizacje-inwestycji-w-powiecie-wielickim

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego