26 października 2018 roku w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach odbyła się pierwsza edycja Ekologicznej gry terenowej, zorganizowanej w ramach Projektu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice.

Gra miała na celu w przystępny sposób przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę z zakresu niskiej emisji oraz uświadomić o możliwości uzyskania dofinansowania przy wymianie pieców.

Czym jest gra terenowa? Na ulicach, skwerach, przystankach i w wielu innych miejscach czekały na graczy niespodzianki i zadania do wykonania. Tak oto w wielkim skrócie można opisać co to jest gra terenowa i na czym polega, bowiem łączy ona w sobie nie tylko przyjemność odkrywania przestrzeni miasta, rozwiązywania zagadek czy odkrywania tajemnic a także zdobywanie wiedzy.

Tegoroczna gra terenowa związana była z zagadnieniami dotyczącymi czystości powietrza, uczniowie poszukiwali ukrytych w terenie „ dębów”, które kryły odpowiedzi na pytania. Musieli też rozszyfrowywać zagadki na różnego rodzaju tablicach oraz napisach znajdujących się w różnych częściach miasta. Oprócz spostrzegawczości oraz orientacji w terenie, ważnym czynnikiem była prędkość pokonania trasy.

Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i dotarli do mety. Bardzo pomogła współpraca pomiędzy osobami w drużynach oraz zaangażowanie wszystkich uczniów w zespole. Niektórzy pokonali całą trasę biegiem i udało im się ją przebyć w czasie około 30 minut. Na zmęczonych uczestników czekał poczęstunek oraz napoje

Oczekując na wyniki gry, uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wziąć udział w zorganizowanej przy współudziale Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, którego gmina Niepołomice jest członkiem konferencji dotyczącej problemów związanych z niską emisją.

Na zakończenie konferencji ogłoszone zostały wyniki gry terenowej oraz nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów. Dziękujemy za udział oraz wytrwałość uczestników. Tym którym się spodobało, zapraszamy za rok, mamy nadzieję że w przyszłej edycji, zobaczymy też wiele nowych twarzy. Dziękujemy zwłaszcza nauczycielom, którzy zechcieli zachęcić uczniów do wzięcia udziału w grze, i którzy pełnili funkcję opiekunów grupy oraz dbali o ich bezpieczeństwo.