24 listopada w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się 20 – lecie 6-2 Hufca Pracy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ochotniczych Hufców Pracy, którą odprawiał duszpasterz MWK OHP ks. Rafał Bobek, proboszcz parafii ks. Stanisław Mika oraz ks. Stefan Midor – wieloletni duszpasterz niepołomickiego hufca.

Po mszy wszyscy goście wraz z pocztem sztandarowym MWK OHP przystanęli przy mozaice Ojca Świętego Jana Pawła II, znajdującej się przy kościele, oddając hołd patronowi Ochotniczych Hufców Pracy. Potem goście Drogą Królewską udali się do Zamku na dalsze obchody.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili komendant główny Marek Surmacz wraz z wicekomendant Renatą Wichą, komendant MWK Krzysztof Świerczek, wicekomendant Bożena Rążewska, dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy oraz i kierownicy jednostek organizacyjnych województwa małopolskiego. Honorowym gościem był wicewojewoda Józef Gawron, przed laty związany z MWK. Władze lokalne reprezentowane były przez przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Ciastonia, Sekretarz Gminy Teresę Kuźmę oraz dyrektora Wydziału Edukacji Wiesława Bobowskiego. Nie zabrakło gości współpracujących z niepołomickim hufcem: dyrektorów szkół, przedstawicieli powiatowych oraz lokalnych instytucji, absolwentów, uczestników niepołomickiego hufca oraz byłych pracowników.

W trakcie uroczystości zaprezentowano gościom multimedialną prezentację najważniejszych momentów z życia hufca: wigilie ogólnopolskie, pielgrzymki do grobu Jana Pawła II, wycieczki zagraniczne i krajowe, realizację licznych programów autorskich. Wyświetlono dwa filmy. Jeden przygotowany przez młodzież, w którym uczestnicy zaprezentowali udział w wymianach międzynarodowych, wycieczkach oraz spędzanie czasu wolnego. Drugi przygotowany przez Referat Promocji i Kultury UMiG w Niepołomicach, który był podsumowaniem działalności niepołomickiego hufca na terenie gminy. Wystąpili w nim: obecny burmistrz Roman Ptak, wieloletni burmistrz Stanisław Kracik, dyrektor Wydziału Edukacji Wiesław Bobowski oraz właściciel Piekarni „Iwona” Jarosław Pieprzyca. Wszyscy podkreślili jak ważną rolę na terenie gminy sprawuje hufiec i życzyli dalszego rozwoju.

Wiele ciepłych słów padło pod adresem założyciela jednostki Antoniego Pietrzyka, którego pracowitość i ogromna determinacja przyczyniła się do rozwoju jednostki. Podniosłą chwilą było wręczenie Antoniemu Pietrzykowi, pierwszemu Komendantowi Hufca Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, przyznanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Medal z upoważnienia prezydenta wręczył wicewojewoda Józef Gawron oraz komendant główny Marek Surmacz. Wręczono również listy gratulacyjne wszystkim pracownikom niepołomickiego hufca. Do życzeń i gratulacji dołączył się również Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, w jego imieniu pamiątkową paterę z gratulacjami przekazali przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń, Sekretarz Gminy Teresa Kuźma oraz dyrektor Wydziału Edukacji Wiesław Bobowski. Burmistrz wystosował również list z podziękowaniem dla Antoniego Pietrzyka doceniając jego wkład w angażowanie się na rzecz środowiska lokalnego.

Jubileusz był również okazją do podziękowań dla instytucji współpracujących oraz pracodawców. Pamiątkowe statuetki otrzymali m.in. burmistrz Niepołomic Roman Ptak, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń, dyrektor Wydziału Edukacji Wiesław Bobowski, pracodawcy rozpoczynający współpracę 20 lat temu: Waldemar Post Piekarnia Ponidzie, Józef Pawłowski P.P.H Juka, Jarosław Pieprzyca Piekarnia Janina, Jarosław Pieprzyca, Iwona Żarów, Józef Pieprzyca Piekarnia Józef, Izabela, Marcin Pieprzyca, Irena Krysiak Zakład Fryzjerski, Zdzisław Kulpa Zakłady Drobiarskie Cedrob, Marek Kotarba Zakład Produkcyjny Staco.

W trakcie uroczystości wręczono dyplomy i nagrody uczestnikom, którzy zwyciężyli w konkursie historycznym wiedzy o Ochotniczych Hufcach Pracy: I miejsce zajął Dawid Pomykała, II miejsce Tomasz Łach, III miejsce Aleksandra Kwaśniewska.

Na zakończenie głos zabrali absolwenci Michel Bojko oraz Paweł Antończyk, którzy w imieniu wszystkich absolwentów wyrazili uznanie i podziękowanie za lata spędzone w hufcu i życzyli dalszego rozwoju.

Jubileusz przebiegł bardzo uroczyście, nie brakowała chwil wzruszenia zarówno wśród pracowników jak i zaproszonych gości. 20-lecie było nie tylko świętem pracowników, absolwentów, uczestników niepołomickiego hufca, ale również całego środowiska lokalnego: pracodawców, instytucji współpracujących, wszystkich życzliwych ludzi, którzy przyczynili się przez te lata do rozwoju i pomocy wielu młodym ludziom, którzy dzięki hufcowi znaleźli swoje miejsce w życiu.

Z okazji jubileuszu dziękuję wszystkim, którzy w trakcie 20 lat działalności hufca pomagali realizować nasze cele, przyczynili się do wielu sukcesów i radości młodzieży, okazywali życzliwość i zrozumienie.

Zuzanna Polańska
6-2 Hufiec Pracy