Jak co roku, Narodowe Święto Trzeciego Maja obchodziliśmy w naszym mieście w dość licznej grupie uczestników.

Obchody rozpoczęliśmy mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym, wraz ze śpiewami Chóru Cantata.

Uformowany pochód pocztów sztandarowych szkół i organizacji gminnych, strażaków i gości odwiedzających miasto, w rytmach strażackiej orkiestry reprezentacyjnej Lira przeszedł Traktem Królewskim przez Rynek pod pomnik w Parku Miejskim.

Tam odśpiewaliśmy hymn narodowy, a po krótkiej informacji o początkach oraz późniejszych problemach obchodzenia święta Konstytucji 3 Maja, ponad 20 delegacji złożyło wiązanki kwiatów – w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy – w tym władze miasta oraz liczni mieszkańcy.

Na zakończenie gminnych uroczystości orkiestra zagrała tradycyjna melodię „Witaj majowa jutrzenko” oraz wiązankę melodii patriotycznych.