Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Serdecznie zapraszają na XI Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”, który odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Po raz jedenasty mury Zamku Królewskiego w Niepołomicach będą gościć znakomitych solistów i zespoły tej sztuki muzycznej. Z roku na rok frekwencja uczestników w konkursie „O Róg Zbramira” wzrasta, podnosząc tym samym poziom całej imprezy. Ufamy ,że tegoroczny konkurs będzie popisem mistrzowskiej gry oraz wielką atrakcją dla zgromadzonych widzów.

Sam Zbramir według źródeł historycznych, za panowania Władysława Jagiełły stał na czele niepołomickiej służby łowieckiej, wzmiankowany w kronikach z 1389 roku jako pierwszy tytularny łowczy Domu Królewskiego (Venator Domini Regis). Rezydowała na Zamku i był pierwszym w historii łowczym dóbr królewskich w Niepołomicach. Sprawował nadzór nad puszczą, był odpowiedzialny za organizację polowań władcy oraz podległą mu służbę łowiecką i leśną.

Przesłuchania konkursowe, oceniane przez jury, są otwarte dla słuchaczy. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 na dziedzińcu zamkowym wykonaniem wybranego utworu przez wszystkich sygnalistów biorących udział w konkursie. Konkurs kończy się uroczystą galą finałową, podczas której laureaci odbierają cenne nagrody i prezentują się publiczności. Dodatkową atrakcją tegorocznej gali ‘Rogu Zbramira” będzie koncert Chóru Canticum Canticorum z Libiąża oraz „Mix Trupet Band” pod przewodnictwem Arkadiusza Garusa.

Program konkursu:
Miejsce: Zamek Królewski w Niepołomicach
Data: 13 kwietnia 2019 r. (sobota)
9.00 – uroczyste otwarcie konkursu (dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach)
9.30-13.00 – przesłuchania konkursowe solistów (Komnata Akustyczna, Komnata Łukowa)
13.00-16.00 – przesłuchania konkursowe zespołów (dziedziniec Zamku)
16.00-18.00 – galowy koncert laureatów, ogłoszenie wyników i występ laureatów (Dziedziniec Zamku Królewskiego) oraz występy gwiazd:
• CHÓR CANTICUM CANTICORUM
• „MIX TRUPET BAND”
18.30 – Finał podsumowujący

Będziemy zaszczyceni, jeśli wezmą Państwo udział w konkursie i przyczynią się do jego kontynuacji oraz stworzenia wyjątkowej atmosfery podczas zmagań zarówno konkursowych jak i koleżeńskiego spotkania.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem wypełnionych formularzy online. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń mija 5 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w materiałach do pobrania oraz na stronie internetowej: www.muzyka.mysliwska.pl

Kontakt do organizatorów:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
tel.: 12 630 52 26
e-mail: zbramir.krakow@gmail.com

Tekst: P. Barczyk