10 listopada obchodziliśmy w Podłężu wyjątkową uroczystość odsłonięcia pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Pomnik wg projektu mieszkańca tej miejscowości rzeźbiarza, Andrzeja Kołaczyńskiego, w swej formie w górnej części przedstawia orła chroniącego pod swymi skrzydłami walczących legionistów polskich, których nazwiska zostały umieszczone na tablicy poniżej napisu „Bohaterskim synom Podłęża, uczestnikom walk o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1920, żołnierzom Legionów Polskich i Wojska Polskiego, tym którzy uwierzyli, że chcieć to móc”. Umieszczono tam też znaną sentencję Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Pomnik wzniesiony został z funduszy gminnych, a wraz z jednoczesnym, gustownym zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej stworzył piękny, z ciekawą iluminacją centralny skwer, którego brakowało w tym sołectwie. Uroczystości przy pomniku poprzedziła msza św. z homilią ks. prof. Roberta Nęcka w miejscowym kościele wraz z częścią artystyczno-patriotyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej oraz chóru Totus Tuus.
Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzeni wokół pomnika odśpiewali wraz chórem hymn Polski, wysłuchali informacji z historii odzyskania niepodległości Ojczyzny oraz idei powstania pomnika, przedstawionej przez jednego z inicjatorów – Wita Ślusarczyka.

Gospodarz terenu przy SP, dyr. Hanna Surdy mówiła o wartościach patriotycznych tego pomnika, a gospodarz miasta i gminy, burmistrz Roman Ptak podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego miejsca, a szczególnie inicjatorom, radnym i radzie sołeckiej w Podłężu. Symbolicznego zerwania wstęgi i odsłonięcia pomnika dokonali: Janina Czyż – córka legionisty Władysława Mrozowskiego oraz Karol Kamusiński – syn legionisty o tym samym imieniu i nazwisku. Aktu poświęcenia pomnika dokonał ks. prof. Robert Nęcek wraz ks. prałatem Tomaszem Boroniem i ks. Janem Ćwierzem z podłęskiej parafii.

Kilkanaście delegacji szkół i organizacji gminnych na czele z władzami miasta i gminy oraz sołectwa, a także rodziny legionistów złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, przy którym wartę honorową pełnili legioniści-ochotnicy z Niepołomickiej Brygady Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii. Uroczystości zakończyły się pieśnią legionową męskiego chóru Totus Tuus oraz wspólnym, historycznym zdjęciem pod pomnikiem, ze znaczną częścią uczestników uroczystości.