26 maja w Zamku Królewskim świętowaliśmy Powiatowy Dzień Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której złożono meldunek o gotowości do uroczystego apelu Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Stanisławowi Nowakowi, który dokonał przeglądu pododdziałów.

Po podniesieniu flagi państwowej głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek, który powitał zaproszonych gości honorowych oraz złożył serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wielickiego.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Urszula Rusecka – poseł RP, Zbigniew Cichoń – senator RP, Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, nabryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Łukasz Smułka – szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury, ksiądz starszy kapitan Władysław Kulig – kapelan małopolskich strażaków, Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki, Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów, Henryk Gawor – Wójt Gminy Biskupice, Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj, druh Władysław Kucharski – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Podczas uroczystego apelu odznaczenia i awanse w stopniu służbowym dostali:

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało:
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
– dh Arturowi Koziołowi Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA
– dh Romanowi Sobasowi

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 26 kwietnia 2018 r. nadało
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA PO RAZ DRUGI dla
– dh Tadeusza Drobniaka
SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA dla:
– mł. kpt. Marcina Musiała
– Pani Joanny Musiał

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało
ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY” dla:
– dh Andrzeja Białobrzeskiego
– dh Krzysztofa Hytrosia
– dh Pawła Jankowicza
– dh Mateusza Rajcy
– dh Tomasza Tabora
– dh Wojciecha Wilka
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi z dnia 24 kwietnia 2018 roku, awansował z dniem 4 maja 2018 roku
do stopnia młodszego brygadiera:
– st. kpt. Bogusława Marszałka
do stopnia kapitana:
– mł. kpt. Grzegorza Cieślę
– mł. kpt. Roberta Ulmana

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, awansował z dniem 4 maja 2018 roku
do stopnia starszego ogniomistrza:
– ogn. Krzysztofa Kamińskiego