Niepołomice uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Dziś „promesę” potwierdzającą otrzymanie unijnych dotacji przekazał burmistrzowi Romanowi Ptakowi marszałek Jacek Krupa i wicemarszałek Wojciech Kozak.

Na mapie unijnych dotacji znalazło się Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach. MOA dzięki dofinansowaniu zyskuje bardzo dobre perspektywy na przyszłość. 5 milionowe wsparcie z RPO WM daje szansę remontu i rozbudowy tego miejsca do stycznia 2020. Całą rewitalizację MOA oszacowano na ponad 9,5 mln zł. Pieniądze pozwolą nie tylko unowocześnić siedzibę obserwatorium, ale i uporządkować teren wokół placówki. Zakupiona zostanie nowa kopuła, oświetlenie, ogrodzenie oraz mała architektura taka jak ławki czy stojaki na rowery.

Swoje sportowe pasje będzie można rozwijać na terenie przy byłym Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach. Do końca 2019 roku (a w optymistycznym wariancie do sierpnia 2019) zostanie tu zbudowany kompleks sportowy. Inwestycja przewiduje nie tylko boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, ale też bieżnię czy tor do skoku w dal. W planach są również siłownia plenerowa i ścianka wspinaczkowa. Całość inwestycji oszacowano na ponad 2 mln zł, z czego dotacja z RPO wyniesie 1,4 mln zł.

Niepołomice nie są jedyną gminą, która otrzymała dofinansowanie z RPO WM. Dzięki wsparciu z RPO WM w wysokości 1,5 mln zł przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce powstała nowa sala gimnastyczna i boisko sportowe. Z kolei do końca 2020 roku w Kłaju powstanie Centrum Kultury. Wartość wszystkich projektów opiewa na łączną kwotę prawie 38 mln zł, z czego ponad 15 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).