11 nowych wozów strażackich trafiło dziś do Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu, w tym także do OSP Niepołomice.

W samo południe na niepołomickim Rynku, przedstawiciele kilku powiatów (krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, wielickiego i proszowickiego) odebrali kluczyki z rąk marszałka Jacka Krupy i wicemarszałka Wojciecha Kozaka.

Wszystko za sprawą projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla strażaków ochotników zostaną zakupione w sumie 34 samochody. Kolejne będą przekazane w maju i czerwcu 2017.

– Rolą samorządu województwa jest nie tylko rozwój regionu, ale też budowanie poczucia bezpieczeństwa. Dlatego od lat przekazujemy finansowe wsparcie ochotniczym strażom pożarnym w całym województwie – powiedział marszałek Jacek Krupa.

– Ochotnicze straże pożarne to nieocenione wsparcie dla zawodowych służb ratowniczych. Często właśnie oni są pierwsi na miejscu zdarzenia czy wypadku. Nie zapominajmy też o tym, jak ofiarnie nieśli pomoc naszym mieszkańcom podczas ostatnich powodzi – dodaje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Każdy z pojazdów jest przystosowany do akcji ratowniczych. Mogą jednorazowo przewieźć ok. 3 ton wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Są również wyposażone w najpotrzebniejszy sprzęt, m.in. autolampy, ledowe maszty oświetleniowe, wyciągarki o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej.

– Straż pożarna niejednokrotnie udowodniła swoją skuteczność podczas akcji ratowniczych i gaśniczych. Tylko w 2016 roku niepołomicka jednostka interweniowała 250 razy. Średnio w każdej z akcji bierze udział 10 strażaków. OSP Niepołomice działając w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, opiekuje się nie tylko zurbanizowanym terenem miasta, ale również służy bezpieczeństwu firm zlokalizowanych na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Każde wyposażenie zwłaszcza tak nowoczesne jak przekazany dziś pojazd, poprawia możliwości bojowe jednostki. Dziękujemy! – podsumowuje burmistrz Roman Ptak.

Na tym nie koniec. Każda jednostka OSP otrzyma też detektory, które pozwalają na wykrycie kilku rodzajów gazów. Pomoże to strażakom ochotnikom szczególnie w czasie akcji, w których istnieje niebezpieczeństwo np. zatrucia czadem lub gazem.