W gminie Niepołomice osoby starsze stanowią 19% mieszkańców. Według prognoz GUS w 2050 r. liczba osób powyżej 65 roku życia stanowić będzie 1/3 populacji. W coraz większej liczbie miast i gmin powstają Rady Senioralne.

Rady reprezentują interesy osób starszych, doradzają władzom, pomagają osobom starszym i samotnym. Również w naszej gminie powstanie taka rada. W tym miesiącu, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Lepsze Niepołomice rozpoczyna projekt pt. „Powołanie Rady Senioralnej i wypracowanie Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej w gminie Niepołomice”.

Pierwsze spotkanie w sprawie powołania Rady Seniorów odbędzie się 15.05.2018 r. o godzinie 18:00 w Laboratorium Aktywności Społecznej.

Zapraszamy seniorów oraz przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych.

Author: Marek Bartoszek