W sobotę 6 października 2018 roku na terenie gminy Gdów odbyły się „V Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego” jednostek OSP . Organizatorami zawodów była Państwowa Straż Pożarna z Wieliczki oraz Gmina Gdów.

Na strażaków czekały trzy założenia pozorujące prawdziwe zdarzenia z jakimi ratownicy spotykają się na co dzień, tylko w tym przypadku wszystko działo się pod czujnym okiem sędziów.

W pierwszym założeniu strażacy musieli się zmierzyć z wypadkiem samochodu ciężarowego przewożącego nielegalne materiały chemiczne, który miał miejsce na obwodnicy Gdowa. Zadaniem druhów było: zabezpieczenie miejsce zdarzenia, udzielenie pomocy osobie poszkodowanej, ewakuowanie jej z kabiny ciężarówki, rozpoznanie przewożonej substancji niebezpiecznej, wyznaczenie strefy i zabezpieczenie miejsca do przyjazdu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego.

Kolejne zadanie zakładało wypadek na budowie, na terenie Kuter Portu w Nieznanowicach. Poszkodowany z urazem głowy znajdował się na wysokości. Należało do niego dotrzeć i udzielić mu pomocy oraz bezpiecznie przetransportować go na poziom gruntu i przekazać załodze pogotowia ratunkowego.

Ostatnie założenie postawiło strażaków przed zagadnieniem z ratownictwa wodnego w Gdowie, w trudno dostępnym terenie na rzece Rabie. Na miejscu doszło do zasłabnięcia kajakarza, który znajdował się daleko od brzegu. Po szybkiej ewakuacji stwierdzono u poszkodowanego zatrzymanie krążenia i przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED.
Po zaliczeniu wszystkich trzech założeń, jednostki udały się do remizy OSP Pierzchów, gdzie czekał na nich poczęstunek i oficjalne zakończenie manewrów.

Nasza jednostka zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce, potwierdzając ciągłą gotowość do niesienia pomocy podczas najtrudniejszych zagrożeń. Drugie miejsce przypadło dla strażaków z Kłaja, a trzecie zajęli druhowie z OSP Winiary. Z Gminy Niepołomice udział w zawodach brały również jednostki z OSP Staniątki i OSP Podłęże.

Dziękujemy organizatorom za podjęcie trudu organizacji kolejnych już zmagań i oczywiście czekamy na kolejną edycję manewrów już za rok. Podczas manewrów reprezentację OSP Niepołomice tworzyła drużyna w składzie: Mateusz Drabik, Przemysław Więcław, Łukasz Woś, Mirosław Bober, Krzysztof Balachowski oraz Oskar Przechera.

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice