9 grudnia na Kozich Górkach w Puszczy Niepołomickiej odsłonięto tablicę z nazwiskami osób pomordowanych podczas II wojny światowej. To nazwiska ofiar, które udało się zidentyfikować spośród tysiąca rozstrzelanych.  

Rodziny ofiar czekały na tę chwilę 75 lat.

Kozie Górki to miejsce szczególne dla historii Niepołomic. Tę okolicę wybrali sobie hitlerowcy w czasie II wojny światowej na cmentarz. Przez cały okres okupacji organizowano tutaj egzekucje mniejszych lub większych grup ludzi. Duża odległość od zamieszkałych miejsc i głąb lasu zapewniały Niemcom doskonałe maskowanie tych poczynań. Na masowym grobie posadzono drzewka, aby ukryć miejsce kaźni.

Hitlerowcy rozstrzelali tysiąc niewinnych osób, przede wszystkim inteligencję krakowską, aresztowaną i osadzaną w więzieniu Montelupich, a pod osłoną nocy przywożoną do Puszczy Niepołomickiej w celu stracenia.

Wśród ofiar był dr Stanisław Klimecki, prezydent Krakowa, który zginął 11 grudnia 1942 roku.

Największa egzekucja odbyła się w dniach 10-15 grudnia 1943, czyli 75 lat temu.

Identyfikacja ofiar jest bardzo trudna, zważywszy na fakt, że akta wojenne z więzienia Montelupich nie zachowały się. Ponad dwa lata trwały poszukiwania nazwisk, które umieszczono na tablicy. Ustalenie tych nazwisk spośród 1000 rozstrzelanych było niewątpliwie zasługą współpracy z archiwami krakowskimi oraz rodzinami ofiar.

Aż trudno sobie wyobrazić ogrom tragedii, jaka dokonała się w tej części Puszczy Niepołomickiej. Po latach bardzo trudno odtworzyć przeszłość, którą Niemcy chcieli ukryć w cieniu Puszczy, ale poprzez odsłonięcie tej tablicy ocalimy od zapomnienia tę okrutną kartę historii.

Dotychczas bezimienne miejsce będzie dla przyszłych pokoleń symbolem cierpienia ofiar, które oddały życie dla naszej wolności. Odchodzą świadkowie tamtych wydarzeń, coraz mniej osób pamięta czas II wojny. Nie pozwólmy, by odeszły w zapomnienie losy naszych ojców i dziadków. .

Podczas uroczystości dr Stanisław Dziedzic odczytał list od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

 Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Stanisław Mika, proboszcz niepołomickiej parafii,
– Henryk Gawor, wicestarosta Powiatu Wielickiego
– Aleksandra Ślusarek, członek Zarządu Powiatu Wielickiego
– dr Stanisław Dziedzic, pełnomocnik prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
– Maria Konieczna, IPN, Oddziałowe Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa,
– Marcin Przewoźniak, Małopolski Urząd Wojewódzki,
– Łukasz Nowak, nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice,
– Adam Klekot, nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice,
– żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej,
– Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii,
– przedstawiciele PTG Sokół,
– harcerze ze Szczepu Puszcza,
– przedstawiciele Ogniska TKKF „Wiarus”,
– radni, społeczność szkolna, leśnicy z Nadleśnictw: Niepołomice, Brzesko, Krzeszowice, Myślenice.

Marta Walczak-Puchalska