Zapraszamy młodzież na warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy „Nie zgadzam się na przemoc” w dn. 14 i 15 czerwca 2018.

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od 13 do 18 roku życia i mają na celu zaznajomienie młodych ludzi z problematyką przemocy, w tym przemocy seksualnej. Młodzieży zostanie również przekazana wiedza i umiejętności mające na celu przeciwdziałanie przemocy, w tym na tle seksualnym.

Przemoc seksualna jest zachowaniem mającym na celu zaangażowanie drugiej osoby w aktywność seksualną mimo braku jej zgody. To zjawisko związane z różnymi formami przemocy – fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, występujące także w Internecie.
Rzetelna edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji wśród młodzieży przyczynia się do obalenia stereotypów płci, uczy szacunku do drugiego człowieka, wyznaczania własnych granic. Pomaga w budowaniu zdrowych relacji, chroni przed angażowaniem się w te przemocowe oraz mówi, jak nie wchodzić w rolę sprawcy/sprawczyni przemocy.

W czasie warsztatów zostaną poruszone następujące tematy:
1. Prawa seksualne
2. Czym jest przemoc seksualna?
3. Identyfikowanie przemocy w związkach/relacjach.
4. Analiza postów internetowych pod kątem przemocowych treści.
5. Zagrożenia w cyberprzestrzeni: sexting, nękanie i przemoc na tle seksualnym.
6. Analiza tekstów piosenek, promowanie zdrowych/niezdrowych relacji.
7. Przeciwdziałanie przemocy – burzymy mur przemocy.

Zajęcia prowadzone są będą metodą i wg scenariuszy opracowanych przez Grupę Edukatorów Seksualnych PONTON przy współudziale środków z Funduszu Feministycznego oraz wsparciu Fundacji Wolno Nam.

Czekamy na zgłoszenia drogą mailową pod adresem: mamowa.grupa@gmail.com lub pod nr telefonu: 668 698 915. O miejscu i godzinie organizacji zajęć poinformujemy po otrzymaniu zgłoszenia. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Anna Szreniawa
Koordynatorka działań antyprzemocowych

Zajęcia prowadzone są metodą i wg scenariuszy opracowanych przez Grupę Edukatorów Seksualnych PONTON przy współudziale środków z Funduszu Feministycznego oraz wsparciu Fundacji Wolno Nam.