W dniach 11 i 12 stycznia 2017 r. odbyły się I warsztaty najlepszych praktyk zorganizowane przez partnera z Wielkiej Brytanii – SEStran (South East of Scotland Regional Transport Partnership) w ramach projektu REGIO-MOB.

Warsztaty otworzyły nowy etap realizacji projektu, ukierunkowany na wymianę doświadczeń w ramach partnerstwa. W spotkaniu uczestniczyło 30 partnerów oraz zaproszeni przez nich eksperci z: Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Polski i Rumunii.

W pierwszym dniu uczestnicy zostali powitani w budynku Urzędu Miasta Edynburg przez dyrektora SEStran, George’a Ecktona. Następnie Martin Gallagher, specjalista systemów komercyjnych ze Stagecoach East Scotland, jednego z głównych operatorów autobusowych w regionie, przedstawił system zarządzania autobusem z pierwszeństwem przejazdu na drodze dojazdowej do Edynburga – jako dobrą praktykę i odpowiedział na wiele pytań odnośnie codziennego funkcjonowania systemu. Jim Grieve, szef programów SEStran, naświetlił w swojej prezentacji, w jaki sposób jest zbudowany system.

Partnerzy REGIO-MOB i zaproszeni przez nich specjaliści mieli okazję zobaczyć „na żywo” system zarządzania pierwszeństwem przejazdu autobusu, uczestnicząc w jeździe pokazowej na wyznaczonym odcinku. Odwiedzili też Forth Road Bridge Contact and Education Centre. Elaine Barrie, z krajowej instytucji, jaką jest Transport Scotland, przedstawiła kwestie zmian, jakie czekają Szkocję w związku z otwarciem nowego mostu Queensferry Crossing pomiędzy Edynburgiem a Fife, w szczególności nacisk położyła na zagadnienia związane z organizacją transportu publicznego, ponadto poruszyła kwestie inżynierskie i budowlane zastosowane w nowym moście.

W drugim dniu, Stuart Lowrie, kierownik transportu publicznego w Radzie Miejskiej Edynburga zaprezentował drugą dobrą praktykę wybraną przez SEStran, czyli parkingi park&ride. Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których wyznaczali najlepszą lokalizację na park&ride w pobliżu obwodnicy Edynburga. Grupy dyskutowały nad problemami i rozwiązaniami dotyczącymi opracowywania projektu park&ride i efektywnego przekazywania dobrej praktyki. Warsztaty zakończyły się zwiedzeniem parkingu park&ride w pobliżu lotniska w Edynburgu, łącznie z prezentacją kluczowych połączeń transportowych, zarówno tramwajem jak i autobusem, do centrum miasta.

Dla Niepołomic wymiana doświadczeń oraz możliwość skonsultowania planów inwestycyjnych jest szalenie istotna w kontekście składania wniosku o dofinansowanie dla systemów P&R z drogami dojazdowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz planowanych działań infrastrukturalnych w naszym regionie (budowa węzła A4, uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej). Warsztaty najlepszych praktyk pozwoliły poznać najnowsze rozwiązania systemów P&R, a także przeanalizować błędy popełniane przy realizacji tego typu inwestycji.

Działania podejmowane w ramach projektu REGIO-MOB pozwolą w optymalny sposób zaplanować intermodalny transport na naszym terenie, a także zachęcić mieszkańców do korzystania z wydajnego transportu zbiorowego.

Projekt REGIO-MOB jest realizowany w ramach program INTERREG EUROPE Unii Europejskiej.