W dniach 21 i 22 maja 2018 r. (poniedziałek, wtorek w godz. dopołudniowych) w Niepołomicach odbędą się warsztaty WenDo z zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, polegające na wzmacnianiu asertywności, pewności siebie, głosu i dostarczaniu wiedzy o granicach i prawach kobiet i dziewcząt.

Warsztaty kierowane są do dziewczyn w wieku 13-18 lat. Zapraszamy zainteresowane dziewczyny i ich rodziców (których zgoda na udział w warsztatach jest niezbędna) do kontaktu i zgłaszania swojego udziału (dane poniżej). Warsztaty są bezpłatne.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Fundacji Feminoteka w ramach projektu „Inspiring Women”.

Czym jest WenDo:
WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu, w szkole – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.
WenDo wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Wyraża się to przekonaniem, że nikt nie ma prawa naruszać naszych granic. Poznając swoje własne granice, uczymy się także szanować granice innych ludzi. WenDo jako sztuka samoobrony psychicznej pokazuje, jak ważna jest umiejętność rozwiązywania konfliktów, a przede wszystkim podtrzymywanie komunikacji, niezrywanie kontaktu. Jest to ważny aspekt WenDo jako profilaktyki przemocy.

Aby trenować WenDo nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić. WenDo uczymy dziewczynki od 7. roku życia oraz kobiety, kobiety starsze i niepełnosprawne. Podczas WenDo uczymy się najprostszych, ale zarazem najbardziej skutecznych technik, które nie wymagają miesięcy żmudnych ćwiczeń. Dowiadujemy się jak wykorzystywać własne słabe strony na swoją korzyść.
WenDo nie jest:
sztuką walki. Podczas zajęć nie uczymy, jak się bić, lecz jak nie dopuścić do agresji, a w razie zagrożenia, jak się skutecznie bronić. Wykorzystywane techniki nie wymagają żmudnych ćwiczeń ani sprawności. Są skuteczne dla kobiet w każdym wieku, bez względu na to, jaką mają siłę.
WenDo nie jest terapią. Podczas zajęć uczymy się asertywności, obrony własnych granic. Pracujemy z doświadczeniami przemocy i rozmawiamy o nich, jednak w trakcie zajęć nie jest prowadzona terapia. Organizatorki radzą, jeśli uczestniczka tego potrzebuje, gdzie taką pomoc można otrzymać.

Podczas WenDo uczymy się:
– jak poczuć swoją siłę i podnieść poczucie wartości,
– ochrony własnych granic fizycznych i psychicznych (zabawy, psychodramy),
– najprostszych technik samoobrony (ciosy, kopnięcia, uwolnienia),
– pracy z głosem, ciałem i postawą (zabawy, ćwiczenia),
– komunikacji bez przemocy,
– jak rozpoznać zagrażające sytuacje i jak reagować,
– jak uniknąć przemocy psychicznej jak i fizycznej.

Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować na adres mailowy: mamowa.grupa@gmail.com
lub pod nr telefonu 668 698 915.

O Feminotece:
Organizacja działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizuje spotkania, promocje książek, dyskusje i wydaje książki.

W Fundacji panuje opinia, że nie byłoby jej, gdyby nie nasze poprzedniczki – kultywuje tradycje polskich emancypantek, przypomina o historii kobiet.

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest dla Fundacji jednym z priorytetowych działań. Feminoteka realizuje projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy.
Więcej: http://feminoteka.pl/o-fundacji/

Zapraszam
Anna Szreniawa
Koordynatorka działań antyprzemocowych

Author: Marek Bartoszek