Serdecznie zapraszamy wszystkich cyklistów i miłośników Puszczy Niepołomickiej, którym zależy na czystym otoczeniu, do wzięcia udziału w wycieczce rowerowej rozpoczynającej „Sezon Rowerowy 2018” oraz uprzątnięciu okolic Czarnego Stawu po okresie zimowym. Wycieczka organizowana przez Sekcję Rowerowa Ogniska TKKF „WIARUS” w Niepołomicach wyruszy 8 kwietnia o godz. 11.00 spod Kopca Grunwaldzkiego.

W wycieczce mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Niepołomic oraz goście odwiedzający naszą gminę. Uczestnicy muszą posiadać sprawne rowery i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego (przypominamy – do 18 lat kask jest obowiązkowy). Uczestnicy muszą się bezwzględnie podporządkować poleceniom organizatorów wyprawy oraz przestrzegać zasad poszanowania runa leśnego na całej trasie przejazdu. W razie niepodporządkowania się poleceniom organizatora lub samowolnego oddalenia się dana osoba zostaje automatycznie wykluczona z grupy i opieki. Zapewniamy worki oraz rękawiczki.

Wycieczka odbędzie się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych!

Organizacją wycieczki zajmuje się Ognisko TKKF „WIARUS”, zgłoszenia przyjmuje jego prezes – Leon Pitucha, tel. 502 385 415, oraz Kierownik Sekcji Rowerowej – Albert Szkutnik, Tel. 600 349 952.

Współorganizatorami wycieczki są Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz Nadleśnictwo w Niepołomicach.

Kierownik Sekcji Rowerowej TKKF „WIARUS”
Albert Szkutnik