Przedstawiciele stowarzyszenia Metropolia Kalisko-Ostrowska gościli dzisiaj (czwartek 12 października) z krótką wizytą w Niepołomicach. Spotkali się z wiceburmistrzem Adamem Twardowskim, który opowiadał m.in. o rozwoju gospodarczym naszej gminy.

W składzie delegacji byli m.in. prezydent Kalisza i wiceprezydent Ostrowa, a także wójtowie i burmistrzowie gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Przyjechali oni na kilka dni do Krakowa, żeby zapoznać się z działalnością stowarzyszenia Metropolia Krakowska, którego członkiem jest m.in. gmina Niepołomice.
Dyskutowano ponadto o sporcie, kulturze i edukacji, a także o organizacjach pozarządowych, budżecie obywatelskim czy ochronie środowiska.
Goście mieli także obejrzeć Społeczną Szkołę Podstawową im. Lady Sue Ryder, a ponadto zwiedzili Muzeum Niepołomickie.