Grupa ok. 20 przedstawicieli środowisk pozarządowych i administracji ukraińskiej z obwodów donieckiego i łużańskiego na Ukrainie przebywała w środę 20 sierpnia z jednodniową wizytą w Niepołomicach. Poznawali polskie rozwiązania i dobre praktyki w zakresie kompetencji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, w szczególności współpracy z organizacjami pozarządowymi, wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania i kreowania rozwoju społecznego.

Wizyta zorganizowana została przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach programu „Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys gromadach Ukrainy”, finansowanego przez Program Rozwoju ONZ oraz Delegację Komisji Europejskiej w Kijowie.

Goście odwiedzili Dom Kultury w Podłężu prowadzony przez Fundację Inspiro, gdzie rozmawiali o zasadach jego działania i współpracy z samorządem. Byli pod wrażeniem działalności tego jedynego w Polsce domu kultury prowadzonego przez organizację pozarządową.

Następnie spotkali z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Główne tematy, które poruszano to: działania gminy na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, konkursy dla NGO, a ponadto budżet obywatelski – zasady i procedury, zainteresowanie mieszkańców, finansowane projekty.