12 lipca był ostatnim dniem pracy Antoniny Siwek-Pilch, która po 42 latach pracy w urzędzie miasta przeszła na emeryturę.

Antonina Siwek-Pilch pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach od 1977 roku. Rozpoczynała jako stażystka. W ciągu całej kariery zawodowej była inspektorem ds. Rady Narodowej, kierownikiem Referatu Handlu, Usług, Opieki Społecznej oraz Zatrudnienia i Kultury. Od 1993 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w 2006 r. została jego kierownikiem. W 2014 r. stanęła na czele Wydziału Spraw Obywatelskich. Dyrektorem tego wydziału była do dzisiaj.

W czasie wszystkich lat pracy udzieliła około 1500 ślubów cywilnych.

Pani Tosia wśród kolegów z pracy uchodzi za niezwykle ciepłą i serdeczną osobę, zawsze uśmiechniętą i służącą każdemu pomocą.

W pożegnalnym spotkaniu uczestniczył burmistrz Roman Ptak, który podziękował za długoletnią i owocną współpracę, a także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Życzymy Pani Tosi dużo zdrowia, dalszej pomyślności i dobrego wypoczynku na zasłużonej emeryturze.